kinesitherapie

Kinesitherapie& revalidatie

De belangrijkste finaliteit van kinesitherapie is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van bewegen. Dit gebeurt ten alle tijden in een wetenschappelijke context ondersteund door medische evidentie. Revalidatie gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de patiënt.

Enerzijds hebben we onze kinesisten die de behandelingen elk binnen hun eigen specialisatie opstarten en anderzijds leren zij aan hun patiënten hoe hij/zij tot maximaal functioneel bewegen kan komen.

Naast behandeling hebben onze therapeuten ook oog voor preventie waarbij we zo actief mogelijk en in het belang van onze patiënten toekomstige complicaties trachten te voorkomen.

  • sportkiné
  • kinderen & zwangerschap
  • manuele therapie

Bij wie kan je terecht voor kinesitherapie?